*

السلام علیک یا دریا

موج در موج تا کجا دریا

موج در موج می خوری پیوند

با نگاه خود خدا دریا

آسمان تکیه داده است به تو

ای وسیع بی انتها ! دریا !

ای تمام امید واری دشت!

ای تمام امید ما ! دریا

چشم ها تشنه تشنه می جوشند

نرو از پیش چشمه ها دریا !

وای آن روز ناگهان آن روز

آه آن ظهر کربلا دریا

توچرا سوی رود می رفتی؟

رود ها می روند تا دریا

***

بی دو دست تو بر زمین می ریخت

مشک ها اشک بی صدا دریا...