زینب (ع)درقتلگاه:

یارب به منای عشق مارا بپذیر

این ذبح  عظیم  کربلا را   بپذیر

منت بگذار    بر سر   زهرا  و... 

قربانی آل  مصطفی   را   بپذیر