روزی  که مرا  راهی عالم کردند

مدهوش عزا واشک وماتم کردند

کامم به غبار کربلا باز   شد و...

چشمان مرا  نذر  محرم   کردند