دیروز پیامکی از دوست بسیار عزیزم جناب آقای ابوالفضل زرویی نصرآباد دریافت کردم مبنی بر اینکه ۲۰ و ۲۱ مهرماه تاسوعا و عاشورای حسینی است و این روزها رو تسلیت گفته بودند.
این موضوع رو در اینترنت سرچ کردم. دیدم که چندین مورخ روی این قضیه کار کردند و صحت دارد. بنابراین سه شنبه ۲۰ مهرماه سال ۵۹ هجری شمسی واقعه تاسوعا مطابق با نهم سال ۶۱ هجری قمری است. به همین ترتیب چهار شنبه ۲۱ مهرماه سال ۵۹ هجری قمری روز عاشوراست.
- اینم مستند موضوع (کلیک بفرمایید):   محاسبه دقیق تاریخ واقعه عاشورا