ای خمیره تو از"هو"، ای قتیـل در محــرم

از غم تو شعله ور شد گنبـــد عتیق عالــم

طبل و سنج می نوازند لیل و النهار، درعرش

حضرت مسیح رفته است بر صلیب نوحه و غم

می رسد به ناکجاها نوحه خوانی ملائک

 سینه می زند پیمبر، اشـک می فشاند آدم

کربلا! دگر تو در خویش خونی از خدا نداری

 گمشده گل من و تو، گم شده گل دو عالم

دجله و فرات! اسمی ذکر صبح و شام من شد

 ای حسین اسم من باش، ای حسین؛ اسم اعظم!

دل به سوی کربلا شد ناگهان، تبارک الله!

ما طفیـل عشــق اوییــم صــل آله و سلــم