هرچند که مضمون غریبت تنهاست
نام تو سرود موج موج دریاست
بالی ز علی‌ست با تو، بالی ز حسین
پرواز تو از غدیر تا عاشوراست