باز دلم نغمه ماتم گرفت                           بوی خدا بوی محرم گرفت

صدای زنگ قافله می رسد                       ارض و سما را همه جا غم گرفت

قصه کربلای خونین یار                              جان زهمه عالم وآدم گرفت

اعوذُ بالله مِن الکَربلا                                 بر لب پر فیض حسین دم گرفت

غصه قلب زینب از هجر یار                         شیون پیغمبر خاتم گرفت

زمزمه غریب مادر حسین                          بر لب او اشک دمادم گرفت

ناله طفلان ز عطش بی گمان                     صبر وقرار از دلم علقم گرفت

نوای مظلوم حسین غریب                          خواب ز چشم همه عالم گرفت

شعر حزین محتشم تا ابد                            نقش به هر بیرق و پرچم گرفت

سینه عشاق ز مهر حسین                   مُهر شدو عشق مجسم گرفت