ای که لیلاتر از جنون هستی
از شرابِ چشات خرابم کن
من می خوام گُربگیرم از عشقت
با خیالت بیا و خوابم کن

صاحب آسمونو دریاها
صاحب هر چی عشقه تو عالم
کوله بارم رو بسته ام مولا !
تا بریم کربلا یه روز باهم

آرزومه که بهم یاد بدی مردی/ آرزومه تو سینم بریزی دردی...
آرزومه مادرم دعا کنه که/ بری به کرببلا و بر نگردی...

کربلا با شما صفا داره
سر به دیوار عشق می کوبم
من می خوام جزوِ کاروان باشم
خط نزن اسم من رو ، محبوبم !

مرهمِ هر چی زخمه تو دنیا
من به عشق شما گرفتارم
پا بذار رویه چشمِ من مولا
از شما دست بر نمی دارم

آرزومه که بگی هواتو دارم/آرزومه که رو زانوت سر بزارم...
آرزومه پرچم رو گنبدت رو/ برا چند لحظه بذارن رو مزارم...