چند شعر کوتاه: آب، یادت نرود
..
باران،
دنبال بویِ ماه می‌گردد
هر شب درین گودال.
®

گلویَم اناری است خونین
که در خاطراتش خدنگی است
گریبانِ خاموش من یادگار غم توست.
®

ابر ای ابر
         که بر تربت آن سبزترین می‌گذری؛
آب، یادت نرود.
®

صدایت بوی باران بود
در پژواک رعد و برق؛
کتابِ آب
      مشحون از حضور توست.
®

از خیمه‫گاه، شیون خورشید می‫رسد
زخمی است آسمان.
باران ـ اگر نگاه کنی، شرمسار توست.