تقدیم به ساحت مقدس حضرت رقیه (س)

 

آینه در آینه حیرانی ام

پیچ و خم زلف پریشانی ام

 

اول این قصه کجا بود و کی؟

سوره ی انگورم و آیات می!

 

رگ رگ من – تاک – جنون در جنون

ریشه ی در – خاک – جنون در جنون

 

مستم و در خویش شرابم کنید

در خم تشویش شرابم کنید

 

مستم و از جام شما جرعه نوش

شمعم و در عشق شما شعله پوش

 

پرسه ی پروانه ی در آتشم

شعله ی شمع است که سر می کشم

 

دستخوش باده و باد سحر

آتش و خاکستر من در به در

 

آتش و خاکستر من دست باد

عقل مرا ، عشق تو بر باد داد!

 

عشق ، مرا باز به طوفان سپرد

عشق ، مرا تا به خرابات برد

 

گوشه ی ویرانه خرابات من

دخترکی  پیر مناجات من

 

دخترکی مرد تر از هر چه مرد

خانه خراب دل و خاتون درد

 

دخترکی نادره در نشئتین

شاهرگ زینب (س) و قلب حسین (ع)

 

آمد ، حساس تر از یاس ها

در کف دستش دل عباس (ع) ها ...