ملائک در حضورت در سپاسند
به وقت یاد تو سرمست یاسند
نه تنها در زمین در آسمان‌ها
تو را باب‌الحوائج می‌شناسند