ادعا می‌کنیم اگر بودیم... نه مگر "کل یوم عاشورا"؟

عشق هرجا که خیمه زد خون شد، نام آن گشت دشت کرب و بلا

 

مرگ یا مرگ؟ برگزین زین دو! هر شب از انتخاب ناچاری

صبح در کارزار خواهد شد آنچه را برگزیده‌ای معنا

 

مرگ یا مرگ؟ شب سیاه است و این دوراهه همیشه در پیش است

تا بدانی چقدر راه است از مرگ تا مرگ، باش تا فردا

 

بارها دیده‌ایم؛ حفظ قیام از به پا خاستن خطیرتر است

مرد باش و خطر کن و بسپار حفظ آن را به خطبۀ زن‌ها

 

هم حسن باش در سپیدۀ صلح، هم به ظهر مصاف باش حسین

در غروبی که غربتش سنگین، ذکر کن "ما رایتُ الا.. " را

 

بانگ "هل من" به خاک غلطید و یاری ناصری به او نرسید

زن میدان جنگ ـ زینب ـ بُرد بانگ او را به مردم دنیا

 

آن پرستارِ دردمندِ صبور، باوفاداری و عزاداری

نقش برجسته‌ای رقم می‌زد؛ نقش زن در قیام عاشورا