«دریغ»
در تمام لحظه‌ها، در تمام عکس‌ها
جای خالی کسی به چشم می‌خورد
ای امام عصرها!
که عصر ما چشم دیدن تو را نداشت
نوری از نوازش تو را در هزار چهره‌ی شهید دیده‌ام
گرچه جز دریغ حاصلی نبرده‌ام
آن‌چنان که گوییا
سماحت حسین را
از نگاه لشکر یزید دیده‌ام