قال زین‌العباد خیرُ النّاس        رحم الله عمّی العبّاس(2)

ای خدا در نگاه تو پیدا           خیمه‌های حسین را سقّا

بوسه زد بر رکاب تو دریا         رحم الله عمّی العبّاس

                         ***

نقش سجده به روی پیشانی         جان او حلو‌گاه قرآنی

یادگار علیّ عمرانی                     رحم الله عمّی العبّاس

                         ***

پاسدار حریم آل‌الله                     پاکباز و رشید و جان آگاه

جبهه را ماه و خیمه‌ها را ماه         رحم الله عمّی العبّاس

                         ***

خشم او رعد و نعره‌اش تُندر         رزم او رزم و حمله‌ی حیدر

او ادب یاد دارد از مادر                رحم الله عمّی العبّاس

                         ***

جان فدای وفا و ایثارش              قلب پر مهر و چشم غمخوارش

آسمان در شگفت از کارش         رحم الله عمّی العبّاس

                         ***

تیر در چشم و مشک آب افشان         منتظر چشم خیمه‌ی عطشان

دشمنان شادمان و پاکوبان               رحم الله عمّی العبّاس

                         ***

سر به دامان فاطمه داری             اسوه‌ی صدق و شور و ایثاری

چلچراغ تمام اعصاری                    رحم الله عمّی العبّاس