او غربت آفتاب را حس مي كرد

در حادثه التهاب را حس مي كرد

 بي تابي كودكانش آتش مي زد

 وقتي خنكاي آب را حس مي كرد

دوستان!  تا کنون ۱۳۰ شعر از حدود ۱۰۰ شاعر با موضوع ادبیات عاشورا در این وبلاگ درج شده است. برای استفاده از آ»ها می توانید به قسمت آرشیو مراجعه فرمایید.