نذری حضرت زینب ( س )

 

ای وای چه ها کشیده ای بی بی جان

از نیزه به ما رسیده ای بی بی جان

 

یک مرد غریبه گوشوارم را برد

بابای مرا ندیده ای بی بی جان