"بیعت ها  "

 

بیعت ها فرق می کنند

درشام دست می دهند

در کربلا " دست " می دهند!