«نذرحضرت عباس (ع)»

 

چشمش که به آن دو چشم نمناک افتاد

خون در رگ آن رشید بی‌باک افتاد

 

لب تشنه تمام دشت شیون می‌کرد

وقتی که دو دست عشق برخاک افتاد