دسته گل قافله به گردنش سلسله
امام صبر و بلا ولایت کامله
دل شکسته‌اش امید عالمین است
به دیده‌اش گلاب ماتم حسین است
امام سجاد----------------امام سجاد

روح صبور دعا چه دیده از کربلا
پیام خون بر لبش شاهد ظلم و بلا
به سینه شعله‌ها بود زدود آهش
به یاد آن همه شهید بی‌گناهش
امام سجاد----------------امام سجاد

صدا زد ای اهل شام ظلم به ما شد تمام
سنگ چرا می‌زنید به ما زبالای بام
مگر شما خدا را نمی‌شناسید
که غیر فتنه و جفا نمی‌شناسید
امام سجاد----------------امام سجاد

نسل شهادت منم مظهر عصمت منم
گرمی بازار عشق یوسف عترت منم
من آن گلم که در بهار من خزان است
ز دیده خون دل به دامنم روان است
امام سجاد----------------امام سجاد

سلام اهل زمین به سید‌ ساجدین
به ماه محراب اشک به زینت عابدین
به او که کربلا بقیع سینه‌اش بود
حدیث شام او غم مدینه‌اش بود
امام سجاد----------------امام سجاد