"نشانه"

آرامش و معصومیت تو دلخواه

در سینه‌ی تو مرور داغی جانکاه

 

این است که روشنایی چشمش را

از کرببلا نشانه می‌گیرد ماه!