به یاد حضرت سیدالشهداء(ع)

"فراسوی الست" 

 خونی که شکفت از سر و دیده و دست

باران شد و بر کویر خشکیده نشست

 

از خون حسین(ع)، می‌شکوفد گل‌ها
تا صبح قیامت از فراسوی الست!