بخوان بار دگر جانم ابالفضل
که من در دست توفانم ابالفضل
بیاور جرعه های کربلایی
که من آتش به دامانم ابالفضل