محمد(ص)

جان علی مرتضی جان محمد

خون علی تفسیر قرآن محمد

شرح حقیقت می کند زینب در عالم

خورشید باغستان ایمان محمد

تفسیر لبخند علی اصغر نخواندی

مردود ماندی در دبستان محمد

وقتی علی اکبر پدر را می نوازد

یعنی "شدیم ای عشق! مهمان محمد"

شرط نبُوت شرح عرفان علی بود

شرط ولایت شرح عرفان محمد

آیات قرآن کربلا را می نویسند

با جوهر خون محبان محمد

تکوین عالم ماجرای کربلا بود

از خلق تا حق رمز پیمان محمد

خون خدا را می برند اینک ملایک

معراج خون تا عرش امکان محمد

ای کوفه سر گردان بمان تا روز محشر

شاید بگیرند از تو تاوان محمد