دیدی که چنین ز عشق پرپر زده‌ایم

صد باده ز جام صاف باور زده‌ایم

از حق نبود نهان تو هم شاهد باش

ما یک توک پا به کربلا سر زده‌ایم