برخیز قدم زنیم تا کوی بلا

یا شانه کنیم زلف و گیسوی بلا

این دشت به خون نشسته آرام مبین
هشدار اگر می‌شنوی بوی بلا