خواهر حلالم کن   عازم به میدانم

ــــــــــــــــــ

دلتنگ   دیدار خیل  شهیدانم

ــــــــــــــــــ

خواهر تو در هرجا همسنگرم بودی                
هم خواهرم بودی ، هم مادرم بودی

هم مونسم بودی ، هم یاورم بودی                 
خواهر به خون بینی اینجا تو غلطانم

ــــــــــــــــــ

خواهر تنم گردد درخاک وخون ، غلطان                   
در  قتلگه  افتد  این  پیکرم  عریان

بر روی نی  گردم  من  قاری  قرآن                      
من  معنی  سرخ  آیات  رحمانم

ــــــــــــــــــ

ای خواهرم دیگر روز  جدایی  شد                 
این  لحظة  سخت  دردآشنایی  شد

از  غربتم  دیگر  وقت  رهایی  شد                           
من راهی باغ دیدار جانانم

ــــــــــــــــــ

خواهر تو خود دیدی رنج وبلا دیدم                  
هم لاله ها پرپر  هم  کشته ها  دیدم

بر خاک این صحرا دست  جدا  دیدم                
لب تشنه جان داده شش ماهه عطشانم

ــــــــــــــــــ

باکا م خشکیده  باید  دهم  سر را                                   
با خون کنم برپا آیین  داور را

باید  کنم  احیا  دین  پیمبر  را                                  

گردم شهید آری با کام عطشانم

ــــــــــــــــــ

دیدار  جانانه  شد  آرزوی  من                           

من عاشق حق ، او مشتاق روی من

دشت منا گشته این خاک کوی من                           
این روز عاشورا شد عید قربانم

ــــــــــــــــــ

خواهر به جای من خود یار طفلان باش                  
همصحبت و مونس بهر یتیمان باش

ماه  دل افروز  شا م غریبان  باش                           
من بر فراز نی   همراه طفلانم

ــــــــــــــــــ

خواهر  پذیرا  شو از  من  سلامم را                    
کن منتشر هرجا خونین  پیامم  را

جاوید  کن  در این  عالم  قیامم  را                      
آیات قرآن را بر نیزه می خوانم

ــــــــــــــــــ

خواهر تو بعد از من پیک شهیدانی                           
تو حنجر سرخ یاران قرآنی

من باشما هستم تنها نمی مانی                          
در هر کجا خواهر من با یتیمانم