آقا سلام تشنگیت را به من بده
یعنی کبوترانه مرا پر زدن بده


لبریزم از تباهی بی تو نفس شدن
آزادگی یک جسد بی کفن بدهخورشید می شوم به تو اما نمی رسم

............................................


این بیت داغ سوم عشق است یا حسین

خون درد سرخ مردم عشق است یا حسینتا جاری است نام تو بر قلب روزگار

درسینه ها تراکم عشق است یا حسیندریای غیرتی و تو مولای آب را

لب تشنگی تلاطم عشق است یا حسیناینجا تمام قافیه ها تشنه می شوند

/این جاده بین الحرمین/

/شعر است لطفا بی /

/وضو وارد نشوید /


سروی سهی به قامت تاریخ خم .....نشو
بعد از تو آه خون خدا تشنه می شودامشب گلوی آب تو را خشک..... خوب من
فردا تمام دشت تو را تشنه می شودتا ناله می شود عطش خیمه های خون
دستان سبز از تو جداتشنه می شودبعد از تو آه ساقی دریا ،علی سرخ
هرکس که گفت کرب وبلا تشنه می شودمولای آبهای جهان تشنه ام ببین

امشب کبوترانه تو را پر زدم همین