نماز خوف"

نماز خوف
نه با تکبیره الاحرام
که با " آخ "
            آغاز می شود  

حسین به سجده می رود
اسب ها گِردش
                 طواف می کنند
من مطمئنم روز عاشورا
قبله نما
        به سمت عراق بود

حسین نمازش را تمام می کند
قاتلان زمزمه می کنند:
" اللهم صل علی محمد "
و بغض امانشان نمی دهد
                                     که ادامه دهند:  
" .. و آل محمد "