*اززبان حضرت علی اکبر(ع)

دلامون دلخوش اون نیم نگاهه

نگاهت واسه ماپشت وپناهه

من واصغر،رقیه،باتوشادیم

عموجون بی تودنیامون سیاهه