ای کشته بی سر شده          آیا تو حسینی (2)     

ای لاله پرپر شده               آیا تو حسینی (2)                                                             

-----------------------------------------------------

افتاده عریان بر زمینی                      مقتول تیغ ظالمینی                      
جان امیرالمومنینی

بین خواهرت مضطر شده                    آیا تو حسینی (2) 

از پیکرت خون گشته جاری                در پیکر خود سر نداری                  
انگشت وانگشتر نداری

  در خیمه گه محشر شده                     آیا تو حسینی (2) 

آتش به گلزارت فتاده                        بر خاک سردارت فتاده                      
خونین سپهدارت فتاده

بی دست آن افسر شده                     آیا تو حسینی (2)

 ای دلبر برنی نشسته          پیشانی  پاکت  شکسته                  
اعضای تو ازهم گسسته

   ای غرق خون پیکر شده                  آیا تو حسینی (2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
از نی نگاهم می کنی تو            غرقاب آهم می کنی تو                      
ازغم تباهم می کنی تو

خاک غمم بر سر شده                       آیا تو حسینی (2) 

تا کی در این مقتل نشینم                 گل بوسه از نعش توچینم                     
 ای تشنه کام نازنینم

 قلبم پرازآذر شده                            آیا تو حسینی (2) 

جسمت به زیرآفتاب است            در ناله بر نعشت رباب است              
درماتمت دلها کباب است

گلهای تو پرپر شده                              آیا تو حسینی (2) 

یارب مرا صبری عطا کن                جانم ازاین محنت رها کن               
 یاری مرا دراین بلا کن

ببریده ات حنجر شده                        آیا تو حسینی (2)