تقدیم به ساحت حضرت ام البنین ( سلام الله علیها)

زن ، رشک حور بود و تمنای خود نداشت

چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت

 

اسمی عظیم بود که چون راز سر به مهر

در خانه ی علی سر افشا شدن نداشت

 

ام البنین (س) کنایه ای از شرم عاشقی است

کز حجب تاب نام دل آرای خود نداشت

 

در پیش روی چهار جگرگوشه ی بتول (س)

آیینه بود و چشم تماشای خود نداشت

 

زن ؟ نه ! همای عرش نشینی که آشیان

جز کربلا به وسعت پرهای خود نداشت

 

در عشق پاره های جگر داده بود و لیک

بعد از حسین ( ع) میل تسلای خود نداشت

 

عمری به شرم زیست که عباس ( س) وقت مرگ

دستی برای یاری مولای خود نداشت