تا بر تــــــــن او تیر فزون تـــر می شد              هم  گریه ی  مشک لاله گون تر می شد

می گفت: سلام باد بر خون حسین!              وقتی لب تشنه اش ز خـــون تر میشد...