بوی پیراهن

چشمم به ضریح و روضه‌ی روشن تو

آید به مشام، بوی پیراهن تو

ای کاش شوم مولا یک قطره اشک

تا سر بگذارم به روی دامن تو