بوی محرم

غربت و غم می باره از آسمون
قد تموم دونه های بارون

تو کوچه ها بوی محرم می یاد
ادور دورا حضرت آدم می یاد

یکی یکی میان به دنبال هم
فرشته ها برای سوگ و ماتم

نشسه غم رو سینه های مردم
آتیش گرفته خوشه های گندم

پرچمای سیاه هوایی شدن
عشقای ساده هم خدایی شدن

هرکی می بینی یا حسین می خونه
امام حسینو از خودش می دونه

نام حسین هنوز چقد غریبه
هرچی بگی امام حسین نجیبه

غریبی امام حسین ساده نیس
هرکی با او نباشه آزاده نیس

کربلا رو با آب و تاب شناختیم
با گریه و قحطی آب شناختیم

امام حسین تشنه دریا نبود
عباس او فقط یه سقا نبود

دس بزنه به هرچی دریا می شه
تموم درهای خدا وا می شه