صبح است و نماز و گوشه‌ی صحن حسین

یک پرچم سرخ چون نگینی در بین

من باز دلم گرد حرم می‌چرخد

همراه کبوتران بین‌الحرمین