*برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)
 میان کفر ، ایمان موج می زد
عطش دردشت عریان ، موج می زد
بزیر تیغ سالار شهیدان
سر یاران شیطان ، موج می زد