عطش‌ را

کویر می‌شناسد

و سوز دل‌ «زینب‌» را

خورشید؛

که‌ سر آن‌ ندارد

          تا طلوعی‌ دیگر

                   داشته باشد.