قهرمان عرصه ی صبر و تحمل زینب است

                                             همچو زهرا جلوه ی روح توکل زینب است

میوه ی قلب محمد در سرابستان  وحی

                                             گلشن آل عبا را  شاخه ی گل زینب است

بهره مند از ذوالفقار خطبه های  آتشین

                                             چون علی با دشمن دین در تقابل زینب است

عصمت آیینی که در دامان زهرای بتول

                                            با حیا آموخت تدبیر و تامل زینب است

زبده بانویی که بر شخصیت زن اوج داد

                                            همره تبیین ابعاد   تکامل  زینب است

حکمت آموزی که در ظلمات دوران یزید

                                             رهنمایی کرد با نور  توسل زینب است

در قیام جاودان کربلا بعد از حسین

                                            جانشین لایق فرمانده ی  کل زینب است

خوش عمل فرزانه بانویی که ارکان ستم

                                            یافت از تیغ کلام او    تزلزل  زینب است.