جان فدایت جان فدایت یا حسین          قسمتم کن کربلایت یا حسین

ای گل گلزار ختم المرسلین            میوه ی جان امیر المومنین

نور چشم فاطمه بانوی دین            عالم امکان برایت یا حسین

گرچه جان در راه جانان داده ای      مکتب اسلام را جان داده ای

جلوه ای دیگر به قرآن داده ای        میکنم حمد و ثنایت یا حسین

ظهر عاشورا به میدانگاه عشق      شد هویدا از فروغت راه عشق

ای خدایی جلوه ی آگاه عشق      نغمه ی وحدت به نایت یاحسین

در ره دین عون و جعفر داده ای      قاسم و عباس و اکبر داده ای

نوگلی شش ماهه اصغر داده ای     نازم آن مهر و وفایت یا حسین

تشنه لب جان دادی و قربان شدی    جانفدای مکتب  قرآن شدی

با شهادت چون که جاویدان شدی     تا ابد بر ‌با لوایت یا حسین

ای به راه دین حق هادی سلام      اسوه ی مردانگی رادی سلام

برترین استاد آزادی    سلام         جان به قربان صفایت یا حسین

در عزایت دیده باشد تر مرا        تا قیامت خاک غم بر سر مرا

          چون تو هستی شافع محشر  مرا

         سر نهم از جان به   بایت یا حسین .