از گریه عرش ناقه‌ها پا در گل
بی‌تاب هلال ماه کنج مهمل
با قافله ستاره خونین می‌رفت
خورشید به روی نیزه منزل، منزل