يه مطلب جالب تو وبلاگ کربلايی رهام ديدم که عينا تقديم ميکنم.

تو از آن همه اي ، آقا جان....

آقا ما كي ميخواهيم به اين باور برسيم كه
امام حسين ِ اونائي كه شلوار شش جيب ِ خاكي و پلنگي مي پوشند
امام حسين ِ اونائي هم هست كه شلوار تنگ ميپوشند و موهاشونو دو كيلو ژل مي زنند
آقا ما كي ميخواهيم به اين باور برسيم كه
امام حسين ِ اونائي كه محاسنشون تا نزديكاي برآمدگي شكم مباركشون ميرسه
امام حسين ِ اونائي هم هست كه محاسنشون رو هفت تيغه ميكنند و كراوات هم ميزنند
آقا ما كي ميخواهيم به اين باور برسيم كه
امام حسين ِ اونائي كه يك تسبيح سه متري دست مي گيرند و مي چرخونند
و دو تا انگشتر بابا قوري ِ خفن هم دست مي كنند
امام حسين ِ اونائي هم هست كه ادكلن چارلي ميزنند و انگشتر طلا به دست ميكنند
آقا ما كي ميخواهيم به اين باور برسيم كه
امام حسين ِ اونائي كه ادعای حجاب دارند و در خفا هر کاری دلشون میخواد انجام می دهند
امام حسين ِ اونائي هم هست که هفت قلم آرایش می کنند و .... اما...اما دلشون با حسینه
يادمون نرود كه
حسين انحصاري نيست
حسين متعلق به همگان است
حسين مرز ندارد