وقتی که حسین را تو "سین" می‌خوانی
در تعزیه، روضه حزین می‌خوانی
یعنی که حماسه را غلط می‌فهمی
وقتی ز کوه، اینچنین می‌خوانی!