برنامه شب شعر عاشورایی خیمه خورشید:

امشب (5 شنبه 24 آذرماه 90) شعرخوانی: پرویز بیگی حبیب آبادی- یوسفعلی میرشکاک- سعید یوسف نیا- رضا عبدالهی- شارخ تندرو صالح- عبدالرحیم سعیدی راد

فردا شب (جمعه 25 آذماه 90) شعرخوانی عبدالجبار کاکایی - بهروز یاسمی- علیمحمد مودب- امیر مرزبان- شارخ تندرو صالح - عبدالرحیم سعیدی راد

نشانی: تهران- خیابان حجاب - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن غدیر