دوباره ماه محرمه       بگو تو با اشک و زمزمه        لبیک یا حسین

----------------

به زیر این پرچم عزا     بگو به مظلوم کربلا            لبیک یا حسین

----------------

دوباره دلها اسیر درد و بلا شدند                   
ز غم شکستند و راهی کربلا شدند

در این شب غصه و مصیبت              وزیده توفان درد و محنت  

  لبیک یا حسین

----------------

از این مصیبت عرش خدا در جوش و خروش     
دوباره هل من معین مولا  رسد به گوش

دوباره تنها شده حسین                 اسیر غمها شده حسین

لبیک یا حسین

----------------

دوباره لبهای تشنه و اشک خیمه ها           
به دوش سقای تشنه لب مشک خیمه ها

دوباره مشکی و تیر کینه                  غم عمو و دل سکینه

لبیک یا حسین

----------------

درای این کاروان نوای حسین حسین         
ز آسمان می رسد ندای حسین حسین

تمام هستی ما حسینه                  به درد دلها دوا حسینه

لبیک یا حسین

----------------

دوباره در زیر برق نیزه نماز عشق      
اذان خون و سجود وصل و نیاز عشق

دوباره قرآن به روی نیزه                         نماز دلها به سوی نیزه

لبیک یا حسین

----------------

دوباره تیر سه شعبه و طفل تشنه ای       
دوباره گودال و حنجر و شمر  و دشنه ای

نوای واغربتای زهرا                          زند شراره به جان صحرا

لبیک یا حسین