بابا دو بخش داره

 این روزا دنیامون، غم داره می دونیم

درس محرم رُ ، امروز می خونیم

یه ماهی از ماه ها، یه روزی از روزها

 دنیا عزادار شد، تو ظهر عاشورا

بابای خوبی ها، امام زیبایی

جلوی ظلم ایستاد، یکه و تنهایی

با کمترین سرباز، با کمترین توشه

از اون به جا مونده، ضریحِ شش گوشه

بابا دو بخش داره، یه بخش توی صحرا

به بخش روی نیزه، بابا حسین بابا

اما عمو عباس، که مرد میدونه

چند بخش داره، تنها، باباست که می دونه

 آخه عمو عباس، با آب که بیعت کرد

دست به فرات که داد، همه گفتن برگرد

کرب و بلا صحراست، صحرایی تفدیده

قصه شو می دونه، هر کی ستم دیده