دوباره ماه محرمه بگو تو با اشک و زمزمه لبیک یا حسین

----------------

به زیر این پرچم عزا بگو به مظلوم کربلا لبیک یا حسین

----------------

دوباره دلها اسیر درد و بلا شدند

ز غم شکستند و راهی کربلا شدند

در این شب غصه ومصیبت وزیده توفان درد و محنت

لبیک یا حسین

----------------

از این مصیبت عرش خدا در جوش و خروش

دوباره هل من معین مولا رسد به گوش

دوباره تنها شده حسین اسیر غمها شده حسین

لبیک یا حسین

----------------

دوباره لبهای تشنه واشک خیمه ها

به دوش سقای تشنه لب مشک خیمه ها

دوباره مشکی و تیر کینه غم عمو و دل سکینه

لبیک یا حسین

----------------

درای این کاروان نوای حسین حسین

ز آسمان می رسد ندای حسین حسین

تمام هستی ما حسینه به درد دلها دوا حسینه

لبیک یا حسین

----------------

دوباره در زیر برق نیزه نماز عشق

اذان خون و سجود وصل و نیاز عشق

لبیک یا حسین

----------------

جهان معطر ز عطر گلهای کربلا

تمام عالم فدای سقای کربلا

دوباره قرآن به روی نیزه
نماز دلها به سوی نیزه

لبیک یا حسین

----------------

دوباره تیر سه شعبه و طفل تشنه ای

دوباره گودال و حنجر و شمر و دشنه ای

نوای واغربتای زهرا زند شراره به جان صحرا

لبیک یا حسین