دردانه مرتضی .زمین .طوفان تب
چشمان رباب .کربلا .عطشان لب
اصغر .عباس .نینوا. مشک . فرات
زینب زینب زینب  زینب زینب