1

حسین، راه نجات از هجوم طوفان‌هاست

حسین، ساحل آرامش پریشان‌هاست

 

فقط نه محرم درد دل مسلمان‌هاست

حسین، سنگ صبور تمام انسان‌هاست

 

طبیب عشق مسیحا دم است از ذکرش

فدای درد کسی که دلیل درمان‌هاست

 

کسی که تشنه‌ی او مانده‌اند دریاها

کسی که حسرت جاری... امام باران‌هاست

 

نبود و نیست کسی مثل او که خون خداست

وجود نامی او افتخار دوران‌هاست

 

«هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک»

خوشم به بودن مردی که مرد میدان‌هاست

 

مرا برای رسیدن، به پا نیازی نیست

که بای بسمل این روضه، ختم عرفان‌هاست

 

سیاه‌پوش محرّم، همیشه زنده دل است

عزا و اشک حسینی، طراوت جان‌هاست

 

بگو به مدعیانی که عشق را کشتند

بهار، منتقم ظلمت زمستان‌هاست