باز آمدم که گریه به دشت بلا کنم

دردی مگر برای دلم دست و پا کنمباز آمدم به گریه بشویم درون خویش

جان را به نور عشق گل روشنا کنمباز آمدم که قفل دل تیره بشکنم

باز آمدم کبوتر دل را هوا کنمحمدی برم به درگه دادار بنده وار

حق نمک به سفره ی مولا ادا کنمباید شبانگهان به در حضرتش روم

بند تعلق از همه جز دوست وا کنمباز آمدم که صاف تر و تازه تر شوم

باز آمدم که دین خودم را ادا کنماز درگهش براند اگر این غریب را

راه کجا بگیرم و رو بر کجا کنمباید وضوی تازه بگیرم ز جوی خون

وقت است هر نماز که خواندم قضا کنمتحمیدیه سرایم و نعت رسول او

دل را روان به بارگه مصطفا کنمزان پیش تر که گویم اقرء به نام عشق

باید که روی جانب غار حرا کنمباید طواف کعبه روم چرخ خون زنم

آنگاه ذبح نفس به کوی منا کنمبازآیم و به مروه سلامی دگر دهم

چرخی زنم به هروله سعی صفا کنمباید سیاه پوش غم مرتضی شوم

باید که یاد از علی مرتضا کنمباید که با غدیر و فدک همسفر شوم

باید که نوحه در غم خیرالنسا کنمشد اول محرم و پیراهن سیاه

بر قامت شکسته دل بی نوا کنمباز آمدم که زیر علم های کربلا

جان را شهید تشنه لب کربلا کنمباید که سنج و طبل بکوبم در این بلا

باید به پا دوباره خیام عزا کنمفریاد سرخ از جگر تشنه برکشم

غمناله ها برآورم و گریه ها کنمباید دوباره ریشه ی دل را زنم در آب

باید حیات تازه ای از نو بنا کنمباز آمدم که ترس بریزد برون ز دل

تا باز دست در دهن اژدها کنمیک السلام نذر حسین شهید کن

تا صد سلام بر همه ی انبیا کنمزیر خیام کرببلا تکیه می دهم

بر آن سرم که مدحت آل عبا کنموقتی سخن به نام حسین و علی رسد

باید که جبرئیل امین را صدا کنمجبریل پاسخی به صدایم نمی دهد

الا که دل به نام حسین آشنا کنمنام حسین حاضر و حی است و زندگی ست

در آزمون مرگ مبادا خطا کنماز جنس دردهای شهیدان تشنه لب

دردی مگر برای دلم دست و پا کنمباید زنم به معرکه تنها و بی سپاه

ظلم یزیدیان همه را برملا کنمای وای من اگر به مرام حرامیان

بر زرق و برق دنیی دون اعتنا کنمباید مس وجود شود سرخ مثل خون

با گریه خاک را به نظر کیمیا کنمچشم دلم به سمت خدا باز می شود

صبحی اگر غبار تو را توتیا کنمهر شام با زیارت وارث روم به خواب

هر صبحدم سلام به خون خدا کنموقت سحر به روضه ی یا لیتنا رسم

افطار گریه با رطب ربنا کنمچون یاد آیدم ز شهیدان بی ریا

بر قامت دلم کفن از بوریا کنمزین پیش مرده بودم و دور از حضور و شور

عمری به خون نشستم و گفتم چها کنمامروز راه زنده شدن درک کربلاست

باید دوباره تشنه لبان را صدا کنمدرمان دردهای جهان درد کربلاست

من آمدم به درد، دلم را دوا کنمگر شمر روزگار بیاید به کارزار

مختار می شوم طلب خونبها کنمخونگریه هاست در دل من بیشمار لیک

شرم آیدم که قصه به پیش شما کنمحافظ کرم نمود و کلامیم هدیه کرد

تا خوبتر روایت آن ماجرا کنم"گر سنگ از این حدیث ببارد عجب مدار"

صاحبدلم حکایت دل خوش ادا کنمیارب اشاراتی بنما با عنایتی

در لجه های خون و خطر تا شنا کنمیارب دلی به نزد تو آورده ام ببخش

خیر و صلاح خویش الهی عطا کنمیارب بهشت ماست همین گریه بر حسین

باز آمدم که گریه به دشت بلا کنم