خيابان عباس

*نذر شهدای بمب گذاری های کربلا

 ق

    ط

       ر

          ه

           قطره

در خودم ذوب می شوم

وقتی هنوز «عمر سعد»

در «بین الحرمین» چار نعل می تازد

و شمر

در خیابان «عباس بن علی» بمب می کارد

و بچه ای سه ساله در «میدان مشک»

                                       تشنه تشنه

                                       پرپر می شود.

قربان مظلومیتت یا اباعبدالله!